Bijeenkomst over de energietransitie

De energietransitie staat hoog op de politieke agenda. Tegelijkertijd is het een uitdaging om prioriteiten te stellen en vast te houden. En hoe stuur je als gemeente op regionale energiestrategieën? Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de verschillende onderdelen van de energietransitie, de instrumenten die je daarbij hebt en de rol die je als gemeentesecretaris kiest.

We zijn te gast bij Martiene Branderhorst, gemeentesecretaris in Gouda.

Op het programma staan onder andere bijdragen van:

Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën. In dit programma werken IPO, Unie van Waterschappen, VNG en Rijk samen aan de aanpak van de energieopgaven. Kristel neemt ons mee in de opgaven (en ondersteuning) die vanuit van Den Haag op gemeenten af komen. Wat kun je verwachten en waar moet je mee aan de slag? Hoe zien we andere gemeenten nu omgaan met bijvoorbeeld discussies over regionale samenwerking voor de RES?

Peter-Derk Wekx, gemeentesecretaris in Alphen a/d Rijn en lid van de VNG-commissie die zich met de energietransitie bezig houdt. Peter zal zijn ervaringen delen, het gesprek aangaan over bijvoorbeeld uitvoerbaarheid van het beleid en hoe je je als gemeente kunt organiseren rond de opgaven in de energietransitie.

Onder leiding van de Argumentenfabriek gaan we vervolgens in gesprek om de strategische vragen voor de gemeentesecretaris scherp te krijgen. Waar moet je focus liggen en waar zijn je sturingsmogelijkheden? In het programma delen we kennis, maar willen we vooral ook ervaringen uitwisselen waar je in je eigen gemeente mee aan de slag kunt!

Deelnemers krijgen na afloop een exemplaar van het boekje Strategische positie kiezen in de Energietransitie.

 NB 2 dagen later verzorgen de 3 Noordelijke kringen (Groningen, Friesland, Drenthe) een eigen bijeenkomst rond de aanpak van onder andere de opgaven in de energietransitie. We proberen de lessen van deze sessie ook daar in te brengen en de uitkomsten van beide sessies via de nieuwsbrief weer met alle VGS-leden te delen! 

 

Inschrijven

Bent u lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.