Digitaal lunchuurtje - Voldoet jouw gemeente al aan de Wet open overheid?

Niet passief desgevraagd, maar uit eigen beweging wordt het uitgangspunt. Is de informatiehuishouding in jouw gemeente op orde? Weet jij in welke categorieën je documenten actief openbaar moet maken?

Tijdens dit lunchuurtje Juliette van der Jagt (projectleider Woo bij de VNG) ons mee in het doel van de wet, de huidige stand van zaken voor wat betreft de implementatie van de wet, en welke dilemma’s doen zich voor? 

Martin van Vliet, gemeentesecretaris van Bergen op Zoom, vertelt hoe zijn gemeente met de Wet open overheid aan de slag is gegaan.

Inschrijven

Bent u lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.