GEANNULEERD - Online bijeenkomst n.a.v. uitkomsten enquête over totstandkoming van coalitieakkoorden

Wegens te weinig aanmeldingen is deze bijeenkomst geannuleerd.

De VNG heeft een analyse gemaakt van de gemeentelijke coalitieakkoorden. Onderdeel hiervan was een enquête onder gemeentesecretarissen.

Uit een eerste analyse blijkt o.a. dat bepaalde thema’s veel belangrijker zijn geworden dan vier jaar geleden. Een grote groep geënquêteerden wil verder met ons in gesprek over de resultaten. Gezien het grote animo organiseren we daarop graag een digitale bijeenkomst. 

Op vrijdag 16 december van 15.30 - 17.30 uur gaan Aly van Berckel (Tilburg en VGS) en Leonard Geluk (VNG) graag met u in gesprek over de uitkomsten.

Het precieze programma volgt, maar u kunt denken aan thema’s als:

  • Wat betekent de krappe arbeidsmarkt voor de ambities op wonen en klimaat?
  • Hoe komen we op gemeentelijk niveau tot uitvoerbaar beleid?
  • Wat kunnen we daarin voor elkaar betekenen?

Inschrijven

Bent u lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.