Online lunchuurtje "De Jacht op Publieke Waarde’’

We verwachten veel van ‘onze’ overheid: een breed scala aan oplossingen voor tal van vraagstukken, van heel concreet tot bijzonder abstract. In z’n algemeenheid noemen we die oplossingen, in navolging van Mark Moore, ook in Nederland steeds vaker ‘publieke waarde’. Het creëren van publieke waarde is daarmee de uitdaging waar ook jouw gemeente nadrukkelijk voor gesteld staat. Alleen, hoe doe je dat eigenlijk slim, zeker in het tijdsgewricht waarin de gemeente zich anno 2020 bevindt?

Opgaven zijn steeds vaker (deels) onoverzichtelijk en eisen bijna altijd samenwerking. Met een van de andere 1600 overheidsorganisaties, maar meestal ook met samenleving en bedrijfsleven. Binnen die samenleving én onze economie staan zaken ook bepaald niet stil: er is volop ontwikkeling en verandering. Deze partijen zijn het ook nog eens niet automatisch eens over wat het probleem is en wat een verstandige oplossing is. Daarbij hebben we bovendien te maken met een steeds sterker gepolariseerd en gefragmenteerd maatschappelijk en politiek debat (met duidelijke winnaars/verliezers). En tot slot zijn er nog interessante contextfactoren zoals digitalisering en regionalisering die impact hebben op hoe tot oplossingen te komen.

Op uitnodiging van de VGS brengt Berenschot onder de titel ‘Jacht op Publieke Waarde’ een essay en achterliggend boek uit over hoe overheden vanuit deze realiteit effectief kunnen handelen en organiseren. Over de kern hiervan schreef Berenschot een artikel in VGS Magazine (editie Zomer 2020). Zie ook de infographic.

Dat verhaal vormt aanleiding voor een lunchgesprek met gemeentesecretarissen over de ‘jacht op publieke waarde’. Adviseurs van Berenschot (en schrijvers van het essay) schetsen op toegankelijke wijze wat dit verhaal voor jou en jouw organisatie kan betekenen. En gaan graag met je in gesprek of dat verhaal aansluit bij de omgeving en opgaven zoals jij die beleeft.

Op woensdag 2 september (12.00-13.00) staat daarom een online lunchbijeenkomst gepland.

Aanmelden voor de lunchbijeenkomst kan bij ingrid@gemeentesecretaris.nl

 

Inschrijven

Bent u lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.