Themabijeenkomst 'Grensgemeenten'

Grensoverschrijdende samenwerking is een uitdaging op veel niveaus. Voor onze inwoners wordt boodschappen doen of werken over de grens steeds eenvoudiger, maar ook criminelen maken gebruik van de grensstreek om afval te dumpen of om uit het zicht van de lokale overheid te blijven.

Dat levert grensgemeenten extra uitdagingen op. Veel regio’s grijpen die kans aan, bijvoorbeeld door samenwerking op het gebied van arbeidsmarkt en economie of openbaar vervoer. Vanuit het Rijk wordt op dit moment ingezet op samenwerkingsverbanden met onze drie buurgebieden: Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en België/Vlaanderen. Drie Commissarissen van de Koning zijn op dit moment bezig de afstemming daarover voor te bereiden.

Alle reden dus om vanuit de VGS en gastheer Ted Evers (gs Montferland) onze leden in de grensstreek bij elkaar te brengen om kennis uit te wisselen. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken zal worden toegelicht wat er landelijk gebeurt op het gebied van wet- en regelgeving, maar vooral ook in het ondersteunen van samenwerking. Daarnaast besteden we aandacht aan succesvolle voorbeelden, bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid en het wegnemen van (culturele en juridische) belemmeringen.

Tot slot zullen we ingaan op – ook veel genoemd in de eerdere inventarisatie – hoe je grensoverschrijdende samenwerking organiseert. Wat organiseer je in een regionale samenwerking, wat doe je in eigen huis? Hoe zorg je dat afstemming leidt tot uitvoering en hoe zorg je voor continuïteit?

Zoals gebruikelijk bij de VGS zorgen we voor veel ruimte om ervaringen en vragen met elkaar te delen!

De bijeenkomst is gratis voor VGS-leden, een eenvoudige maaltijd is inbegrepen.

Aanmelden kan via vgs@gemeentesecretaris.nl. Vermeld er a.j.b. bij of je een dieetwens hebt.

Plaats: Gemeentehuis Didam 
Starttijd: 13:00, 14 november 2018 
Eindtijd: 19:00, 14 november 2018

Inschrijven

Bent u lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.