VNG Bestuurdersdag online

Een middag met VNG-voorzitter Jan van Zanen over de belangrijke thema’s in de inzet voor de kabinetsformatie en Rijksbouwmeester Floris van Alkemade over de “verbeelding” van de grote maatschappelijke opgaven, met specifieke aandacht voor één van onze grootste opgaven: de woningbouw. Daarnaast is er keuze uit wel 20 deelsessies.

Het programma is voor burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers.
Alle informatie kun je vinden via de VNG-site.

Inschrijven

Bent u lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.