Aandacht voor de Herziening Financiële Verhouding

Gemeenten hebben de afgelopen decennia meer taken gekregen, zij werken in toenemende mate samen en staan voor uiteenlopende regionale en maatschappelijke opgaven. Deze ontwikkelingen zijn voor het ministerie van BZK aanleiding om, ruim 20 jaar na de aanpassing van de Financiële Verhoudingswet, de financiële verhoudingen kritisch tegen het licht te houden en te heroverwegen.

Tegelijkertijd is vastgesteld dat de verdeelmodellen in het sociaal domein scheefheden bevatten. Deze verklaren waarschijnlijk een deel van de financiële knelpunten die gemeenten in het sociaal domein ervaren. Dat is dit voorjaar aangetoond door onderzoeksbureau AEF in hun kwalitatief onderzoek naar de verdeling van middelen in het sociaal domein. Ook dit wordt herzien.

Binnen het traject van de herziening financiële verhoudingen zijn dan ook twee trajecten: een traject richt zich op de evaluatie van de verdeelmodellen sociaal domein (EVSD) en een ander traject richt zich op de heroverweging van de overige onderdelen in het gemeentefonds. Daarom vraagt de VNG je mee te denken hoe de financiële verhoudingen er uit moeten zien. Met elkaar willen we er voor zorgen dat de verdeling van het gemeentefonds in 2021 beter aansluit bij de kosten die gemeenten dan moeten maken.

In de bijeenkomst spreken we met elkaar over de verdeelmodellen sociaal domein, de financiële verhoudingen en de herziening daarvan. Er wordt uitleg gegeven en uitgenodigd om mee te denken over de vraagstukken waar binnenkort bestuurlijke keuzes over gemaakt moeten worden. De bijeenkomst richt zich op ambtenaren financiën, controllers en ambtenaren sociaal domein, of andere beleidsmedewerkers die te maken hebben met de financiële verhoudingen en daar graag meer over willen weten. Kun je zelf niet, attendeer hier dan je collega’s op.

Begin 2019 zal in de meeste jeugdzorgregio’s een dergelijke bijeenkomst gehouden worden. Op dit moment zijn nog niet alle data en locaties bekend. Bijeenkomsten die inmiddels gepland zijn, zijn te vinden op de agenda van de VNG-site.

 Voor vragen over deze bijeenkomsten kan je contact opnemen via verdelen@vng.nl.