Herke Elbers september 2018

Afscheid VGS-voorzitter Herke Elbers

Vanmiddag werd bekend dat Herke Elbers per 1 januari is benoemd als algemeen directeur bij de Raad voor de Kinderbescherming. Zij verlaat daarmee na bijna zes jaar de gemeente Amersfoort en ook het vak van gemeentesecretaris, waardoor zij niet kan aanblijven als voorzitter. Herke was sinds september 2018 voorzitter van onze vereniging. Uiteraard zoeken we een gepaste manier en moment om afscheid van haar te nemen.

Het bestuur vergadert op 15 november en zal daarna besluiten over waarneming en de procedure om een nieuwe voorzitter te selecteren.

Wij wensen Herke veel succes in haar nieuwe baan en danken haar voor haar inzet voor de VGS, als voorzitter én in de jaren daaraan voorafgaand!