Herstelplan klein v4

Analyse post-covid herstelplannen

Veel gemeenten zijn druk bezig, of misschien al wel klaar, met het opstellen van een herstelplan (post-covid herstelplan) of een agenda om te werken aan het herstel van de gevolgen van de coronacrisis. De VNG is geïnteresseerd in de rode draden die uit deze herstelplannen en agenda’s kunnen worden getrokken en wil graag over deze documenten beschikken.

Anne de Baat, onze voormalige collega uit Rijswijk/Capelle aan den IJssel, is gevraagd om deze analyse te maken en over de resultaten te communiceren. Hij verzoekt jullie daarom om hem een exemplaar van jullie herstelplan/-agenda toe te sturen (anne.debaat@vng.nl) of de naam van een contactpersoon binnen je organisatie die hem hieraan kan helpen, aan hem door te geven. Hij gaat er overigens vanuit dat er geen bezwaar is dat de documenten op de VNG-site onder ‘praktijkvoorbeelden’ worden geplaatst. Als dat toch een bezwaar oproept, hoort hij dat ook graag.

Na bestudering van een relevant aantal plannen/agenda’s rondt hij zijn analyse af en zal hij over de rode draden verder communiceren. Dat zal onder andere gebeuren in één of meerdere rondetafelgesprekken of webinars. Daarbij kunnen interessante invalshoeken worden uitgewisseld.

Andere gemeenten zien er wellicht van af om een plan te maken. Anne zou graag met deze gemeenten de redenen bespreken, die tot zo’n besluit hebben geleid. Deze gemeenten wordt verzocht om contact met Anne op te nemen (anne.debaat@vng.nl of 06-12038818).