Anne de Baat koppelt terug uit de VNG bestuursvergadering

De vergadering van het VNG-bestuur van 31 oktober jl. stond uiteraard in het teken van het klimaatakkoord (agendapunt 6 van de BALV van 29 november; zie Terugblik VNG-bestuursvergadering). 

Een tweetal onderwerpen trok zijdelings de aandacht. Allereerst de problematiek van de vergrijzing in de samenleving. Die werd door commissievoorzitter Sven de Langen aangekaart in relatie tot het zwaar bekritiseerde abonnementstarief in de WMO. Zijn oproep was wat mij betreft luid en duidelijk: laten we ten aanzien van de problematiek van de vergrijzing alert blijven en ons voorbereiden op een enorme taakverzwaring voor de gemeenten. 

Het tweede onderwerp is het IBP.  De waardering voor de bereikte resultaten daarvan is wisselend. Worden resultaten bereikt dankzij of ondanks het IBP? En wat zegt dat over het IBP en de gewenste samenwerking tussen gemeenten en het rijk? Een notitie over de stand van zaken is onderdeel van de mededelingen tijdens de BALV. Ik vind het een goed idee om ook binnen de VGS onze gedachten over het IBP te bepalen, want “met name het punt van gelijkwaardigheid komt snel onder druk te staan als er onenigheid is over bijvoorbeeld bekostiging van nieuwe taken”.