Vergroot de juridische kracht van jouw gemeente met de Beroepsopleiding Gemeentejuristen

In de maand september start opnieuw de Beroepsopleiding Gemeentejuristen. Een mooie kans om de juridische kracht van jouw gemeente te vergroten. Heb jij of hebben jouw juristen voldoende handvatten om daadkrachtig te adviseren in het bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld? Ben jij of zijn jouw juristen voldoende op de hoogte van wat de actuele ontwikkelingen voor jouw gemeente betekenen, zoals:

- het voornemen om de nood- en crisiswetgeving te herzien;

- het Didamarrest van de Hoge Raad van 16 november 2021;

- de doorwerking van het vertrouwensbeginsel, en

- de wijziging van de toetsingsintensiteit door de bestuursrechter naar aanleiding van de kindertoeslagaffaire van gemeentelijke besluitvorming? 

De Beroepsopleiding Gemeentejurist biedt een unieke kans voor verdere professionalisering. Bekijk het opleidingsprogramma met volop aandacht voor actuele thema’s op www.gemeentejurist.nl.  

Juristen kunnen zich ook inschrijven voor een BGJ-module bestaande uit 5 tot 8 bijeenkomsten van de opleiding.