Bestuurlijke weerbaarheid versterken

Agressie, intimidatie en ondermijnende invloeden bij overheden, het is veelvuldig in het nieuws en komt helaas ook steeds meer voor. Om dit aan te pakken gaat het kabinet inzetten op het versterken van gemeenten tegen de invloed van ondermijning en de bewustwording en veiligheid van decentrale politieke ambtsdragers zoals burgemeesters, wethouders, staten- en raadsleden. Dat maakt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een Kamerbrief bekend. Daarnaast verscheen er hierover van het Netwerk Weerbaar Bestuur een infographic.