190904 Nieuwe leden Gorinchem

Bijeenkomst nieuwe leden

Twee keer per jaar organiseert de VGS een bijeenkomst voor nieuwe leden. Juist als startende gemeentesecretaris is het goed om een netwerk aan collega's op te bouwen en de vereniging te leren kennen. Met ongeveer 15 nieuwe collega's was het afgelopen woensdag in Gorinchem een drukke ontmoeting, waarbij kennismaking, uitwisseling en inspiratie aan bod kwamen. De volgende gelegenheid zal begin 2020 zijn, de informatie verschijnt te zijner tijd op deze site!