Bijzondere bevoegdheden? Aanwijzen!

Voor de kerst berichtten we al over de noodzaak om, door invoering van de Wnra, voor sommige functies opnieuw bevoegdheden aan te wijzen (klik hier). De Vereniging van Griffiers adviseerde haar leden om ook nieuwe aanwijzingsbesluiten te laten nemen. Is dit ook voor jou als gemeentesecretaris nodig?

In de eerste plaats is het de vraag of de bevoegdheden van een gemeentesecretaris “geattribueerd” (toegewezen) moeten worden. De wetgeving is daarover niet expliciet. Wel is in de praktijk duidelijk dat dit bijna altijd gebeurt en ook raadzaam is. Daarmee is duidelijk dat de gemeentesecretaris dat niet alleen is op basis van een aanstelling als zodanig (of arbeidsovereenkomst onder de Wnra), maar ook specifiek in die functie met alle bijbehorende rollen en taken uit de gemeentewet is.

 De vervolgvraag is of het nodig is om zo’n besluit, met de invoering van de Wnra opnieuw te nemen. Daarvoor zien we drie scenario’s:

  1. Had je voor 1 januari 2020 een aparte aanwijzing met bevoegdheden, naast een aanstelling (bijvoorbeeld in algemene dienst), dan verandert er niks en blijft je aanwijzing gewoon van kracht.
  2. Had je een aanstelling met aanwijzing inéén, dan vervalt de aanstelling met de komst van de Wnra en is het verstandig om de aanwijzing specifiek opnieuw te laten gebeuren.
  3. Als het weliswaar een aanstelling en aanwijzing inéén waren, maar er duidelijk twee losse delen zijn is te argumenteren dat het aanwijzingsgedeelte zelfstandig van kracht blijft en er dus geen nieuw besluit nodig is.

 Er zijn ook juristen die argumenteren dat de invoering van de Wnra zodanig is geregeld dat zonder besluit alles bij het oude blijft en er dus nooit een nieuwe aanwijzing nodig is. Bij gebrek aan jurisprudentie adviseren we om bij twijfel het in ieder geval aan je afdeling P&O voor te leggen en zo nodig de gekozen route in het college te laten bekrachtigen.