Blijven de ICT-kosten stijgen en de overhead dalen? Nieuwe Vensters voor Bedrijfsvoering van start!

Vensters voor Bedrijfsvoering – in 2013 opgericht mede op initiatief van de VGS – is sterk vernieuwd. Een nieuw dashboard voor snel inzicht in de kernelementen van uw bedrijfsvoering, meer zicht op trends en kortere vragenlijsten. Je kunt je vanaf nu weer aanmelden als deelnemer! Wil je eerst meer weten? Schrijf je dan in voor het gratis webinar op 23 april. Dan praat Vensters over 'trends in bedrijfsvoering' met Peter Teesink, gemeentesecretaris van Amsterdam. Zij laten dan ook zien hoe Vensters werkt en beantwoorden jouw vragen.

Over Vensters
Als platform van en voor de overheid helpt Vensters met feitelijke inzichten, denkkaders en praktische handvatten. In de afgelopen jaren namen ruim 200 publieke organisaties deel, waaronder 130 gemeenten. Met een team van ervaren managementadviseurs vanuit ICTU biedt Vensters een benchmark van feitelijke indicatoren (financiën, ict, HRM, huisvesting, overhead), een kwaliteitsmeting van de bedrijfsvoering en leerkringen. Het vernieuwde Vensters biedt veel meer inzichten en trends, maakt gebruik van open data en de invullast is meer dan gehalveerd. Het biedt een cijfermatige onderbouwing van de thema’s die nu in veel directie-overleggen spelen. Zie het artikel daarover.

Het vernieuwde dashboard
Met toegankelijke, eenduidige rapportages voor alle gebruikers biedt het vernieuwde rapportage-dashboard van Vensters snel overzicht en inzicht in de kernelementen van de bedrijfsvoering. Daarnaast wordt er in het dashboard meer aandacht besteed aan het ontdekken en volgen van trends; door de jaren heen en ten opzichte van andere sectoren. De benchmarkfunctie biedt nieuwe, uitgebreidere filter- en vergelijkingsmogelijkheden, en stimuleert benchlearning door (onder andere) het tonen van de ‘best of class’-organisatie per indicator.

Kortere vragenlijst
Om de invullast zoveel mogelijk te beperken, is de nieuwe vragenlijst voor Vensters voor Bedrijfsvoering flink ingekort en maakt het voortaan onderscheid tussen verplichte en optionele indicatoren. Daarnaast wordt er, waar mogelijk, gebruik gemaakt van voor-ingevulde data uit openbare bronnen. Dit levert een besparing op van maar liefst 55 tot 70% voor de invullast!

Save the date!
Op 23 april spreekt Vensters over 'Trends in de bedrijfsvoering' met Peter Teesink, gemeentesecretaris van Amsterdam. Hier laten zij dan ook het nieuwe dashboard zien en je kunt met Peter en Vensters in gesprek daarover. Dit lunchwebinar vindt plaats van 12.00 tot 13.00 uur. Je bent van harte welkom! Wil je deelnemen? Of heb je vragen over (deelname aan) Vensters voor Bedrijfsvoering? Stuur dan een e-mail naar vensters@ictu.nl of kijk op www.vensters.net.