Brief BZK aan burgemeesters over Twm en VNG platform voor informatie Twm

BZK heeft vandaag naar alle burgemeesters een brief met bijlage gestuurd met daarin onder meer duidelijke uitleg over de bevoegdheden van de gemeente binnen de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm).

Naar verwachting treedt de Twm op 1 december 2020 in werking. Deze wet heeft als doel om de coronamaatregelen een specifieke wettelijke basis te bieden en deze steviger democratisch te verankeren. De Tijdelijke wet kent een centrale sturing, maar sluit daarnaast aan bij de bestuurlijke verhoudingen die buiten crisissituaties gelden en voorziet in lokaal maatwerk. De VNG heeft 1 platform gelanceerd speciaal ingericht voor de Twm met daarbij ook een juridische helpdesk. Het platform is hier te vinden.