Bestuurlijke bijeenkomst 2

Common Ground: de opmaat naar overheids brede dienstverlening

Regionale bijeenkomsten voor bestuurders?

Bij de Algemene Leden Vergadering van de VNG in juni ligt het voorstel voor om het programma Common Ground drie jaar financieel te ondersteunen. Wij vertellen daar tijdens vijf regionale bijeenkomsten bedoeld voor bestuurders meer over. Waarom is het voor jullie - mijn 341 collega secretarissen - interessant om bij één van die bijenkomsten aan te schuiven? Ik neem jullie graag mee.

Waar staan we?

We doen het als Nederland best goed. In Europa staan we op plek 3 van best gedigitaliseerde landen. Op gepaste afstand van Finland en Denemarken. Da’s een goede positie, maar wat doen we het versnipperd, ingewikkeld en duur. Iedere gemeente, provincie, ministerie of uitvoeringsorganisatie als CBR of UVW zijn eigen toegang, applicaties, infrastructuur en afhankelijkheid van leveranciers. Ieder voor zijn beste individuele oplossing en voor onze inwoners is er geen touw aan vast te knopen. Los van het geld dat we hiermee verkwisten.

Wat komt op ons af?

De digitalisering van onze samenleving gaat in razend tempo door. Op heel veel terreinen, dus ook die van de overheid. Voor onze inwoners moeten wij de dienstverlening zo eenvoudig, makkelijk en betrouwbaar mogelijk maken. In één keer op de juiste plek, met één toegang en in één keer goed. Het uitwisselen van data wordt belangrijker en met tientallen systemen en applicaties is dat een hell of a job. Welk kabinet er ook komt, dat er bezuinigd moet worden is onafwendbaar. Toepassingen van Kunstmatige Intelligentie staan in de kinderschoenen en zullen onze samenleving drastisch veranderen. Ingewikkelde Europese wetgeving wordt de komende 10 jaar geïmplementeerd. Informatieveiligheid gaat meer van ons vragen. We komen steeds moeilijker aan goede ICT medewerkers. Kortom, er speelt nogal wat. Zoveel en zo ingrijpend, dat we het niet meer alleen kunnen.

Wat is het alternatief?

Samenwerken, regie en doorzettingsmacht. We staan aan de vooravond van veranderingen en eisen, die zo groot en fundamenteel zijn dat samenwerken noodzakelijk is. We hebben bundeling van kennis, middelen, visie en uitvoering nodig. Eén infrastructuur, die uitwisseling tussen overheidsorganisaties faciliteert. Afspraken over definities, standaards en architectuur. Eén toegang voor inwoners, ongeacht met welke overheidsorganisatie ze te doen hebben. Opdrachtgeverschap naar leveranciers en meer publiek-private samenwerking. Oftewel, een paradigma verandering die een trendbreuk betekent en ons veel gaat brengen. Dat maakt dat er bestuurlijke aandacht nodig is en het ambtelijke Chefsache is.

Wat draagt de propositie voor de Algemene Ledenvergadering daaraan bij?

Met het programma Common Ground zijn we bezig om de ICT van gemeenten op één lijn te brengen. Afspraken over architectuur, gebruik van standaarden, uitwisseling van data, ontsluiten van informatie. Aansluiten bij het Federatief Data Stelsel van het Rijk, zodat we verbonden zijn met ministeries en uitvoeringsorganisaties.  Afscheid nemen van de vrijblijvendheid en verschillen tussen de 342 gemeenten. Het gaat om techniek, zeker. Nog veel belangrijker: het behelst een transformatie van 342 keer het dure wiel uitvinden naar een eenduidig ICT landschap voor de Nederlandse overheden. Met als doelen; voortreffelijke dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers verzorgen, Europese wetgeving eenvoudiger invoeren en de uitwisseling van gegevens veilig en snel verloopt.

Wat is onze belofte?

We gaan niet een nieuw ICT systeem introduceren, dat honderden miljoenen euro’s kost. We werken ons de komende drie jaar vele slagen in de rondte om klaar te zijn voor de toekomst, eenduidigheid te brengen, in één keer in plaats van 342 keer aan te sluiten bij Rijksontwikkelingen. In maart zijn we met twee groepen in Denemarken geweest. We hebben gezien en ervaren hoe werken vanuit één visie, met afspraken over standaarden en toepassingen leidt tot voortreffelijke dienstverlening, een hoog vertrouwen van de Deense inwoners, een hoge digitale participatiegraad van die inwoners (94% gebruikt de Deense varianten van Mijn BerichtenBox) en kostenreductie. Na drie jaar hebben wij niet bereikt waar de Denen bijna 25 jaar over hebben gedaan. We hebben wel een stevige basis gelegd. Want vele ingrediënten zijn aanwezig, helaas liggen ze nu verspreid over honderden overheidsorganisaties, met eigen systemen, afspraken en werkwijze. Dat brengen we in drie jaar bij elkaar!

Wanneer zijn de bijeenkomsten?

  • Vrijdag 19 april van 13.00 tot 15.00 uur – Van der Valk Roermond
  • Woensdag 24 april van 15 tot 17 uur - Van der Valk Hengelo
  • Vrijdag 17 mei van 15 tot 17 uur - stadskantoor Utrecht
  • Donderdag 23 mei van 9 tot 11 uur - VNG in Den Haag
  • Maandag 27 mei van 15 tot 17 uur – Van der Valk in Drachten

Aanmelden, contact en informatie