Common Ground - Stand van zaken

De Taskforce Samen Organiseren - waar 9 gemeentesecretarissen deel van uitmaken - vraagt graag aandacht voor de recent vastgestelde meerjarige transitie strategie Common Ground. Dat is een informatiekundige visie waarmee gemeenten collectief de informatievoorziening eenvoudiger, sneller en slimmer gaan inrichten. Om aan te tonen dat Common Ground in de praktijk werkt, worden dit jaar twee nieuwe oplossingen gerealiseerd: Registratie Vakantieverhuur en het Huishoudboekje. In 2021 zullen deze voor alle gemeenten beschikbaar zijn om in de uitvoeringspraktijk te gebruiken. In het pamflet praten we jou in drie minuten bij over de actuele stand van zaken