BMC de crisis uit v2

De crisis uit: van de nood een deugd maken als nieuwe denklijn

Op 9 juni jl. vond een inspirerend debat plaats, over de wijze waarop je als gemeentesecretaris de crisis uit beweegt. Onder begeleiding van Eva van der Bruggen, gs van Texel en Michel Wolters en Saskia Jansen van BMC, werd kennis en ervaring gedeeld over 'nieuwe inzet in een nieuwe tijd'. Denk aan de 'Vinder-kamer' op het gemeentehuis in Horst aan de Maas, bedoeld voor ontmoetingen en verbinding. Werken doen we vooral thuis, het gemeentehuis wordt nooit meer zoals het was. Of denk aan het snelkookpan experiment op Texel, toen tijdens Corona binnen één week werd besloten en gefaciliteerd rond het maximaal uitbouwen van alle horecaterrassen. Een nieuwe manier van intensief en fijn samenwerken die beslist zal blijven. Tot slot de Field labs in Breda: er is veel energie gezet op het oplijnen van College en Raad, om elkaar goed geïnformeerd en in positie te houden. Een zeer frequente communicatie, ook naar medewerkers, hield iedereen betrokken. 

De succesfactoren van de secretarissen zelf - getoetst aan diverse bekende succesverhalen - blijken vaak te zien op het niveau van begripvolle communicatie, een goed netwerk van experts met autonomie, besluitvaardigheid en optimisme. "Van de nood een deugd maken als nieuwe denklijn, heeft ons veel gebracht voor de herstelfase van deze crisis: gebruik de golven die er zijn voor nieuw evenwicht", aldus een van de deelnemers. Met de verkiezingen van volgend jaar in zicht, en al het werk dat te doen is om weer 'in beeld' te komen, wordt veel gevraagd van het ambtelijk apparaat. De verbinding met de samenleving staat voorop, en de secretarissen zijn volop op zoek naar vernieuwing en mogelijkheden!