Jeugdzorg skater 3714098 1920 v2

Denk mee met de VNG over de hervormingsagenda jeugd

De compensatie van de tekorten op Jeugd gaat samen met een zogeheten hervormingsagenda tot en met 2028. Twee doelen staan daarbij centraal. Een beheersing/vermindering van de kosten en een vergroting van de kwaliteit. De VNG voert tot begin september gesprekken met gemeenten over het belang, de inhoud en het proces van de agenda. Ze spreekt ook graag met een vertegenwoordiging van gemeentesecretarissen, mede omdat het naast een inhoudelijke agenda ook een vraagstuk van organisatie en aansturing is. Het gesprek zal plaatsvinden eind augustus, begin september 2021. Exacte datum volgt nog. Berend van der Ploeg (gs 's Hertogenbosch) zal vanuit zijn rol in de VNG commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs i.i.g. meedoen. Wil jij ook meedoen? Mail Helen Schuurmans: helen@gemeentesecretaris.nl