Digitale innovatie: zijn we er klaar voor?

Donderdag 7 november was  een groep VGS leden te gast bij oud-collega Jeroen Smarius in het Provinciehuis van Noord-Brabant. Marcel Thaens, CIO van de Provincie Noord-Brabant en Martijn Hartog, PhD candidate TU Delft presenteerden hun visie op digitalisering van de samenleving, wat komt er op ons af én zijn we er klaar voor?

En er komt nogal wat op ons af, van zoveel kanten en op zoveel manieren dat het subtiel ons leven binnensluipt. In de dagelijkse praktijk zijn we bezig met het digitaliseren van analoge processen zoals de aangifte van overlijden, maar de informatisering en dataficering vanuit de technologie om ons heen is zo ingrijpend, dat het voor de gemeentelijke organisatie, inclusief onszelf, amper bij te benen is.

Grote datagedreven marktspelers hebben ook hun organisatievorm en –propositie gewijzigd. Zo verkoopt Philips al lang geen lampen meer levert verlichting. Wat betekent dit voor de lokale overheid? Welke uitgangspunten en kerntaken komen onder druk te staan in het domein van gemeentelijke organisaties?  Een oproep tot meer generieke en collectieve arrangementen werd breed gedragen. We kunnen het als individuele gemeenten niet alleen en ook niet in kleine groepen. Een landelijke aanpak wordt als passender gezien, verplichtend zelfs volgens sommigen.

In een dialoog, vlak voor het diner au pied, werden een aantal plekken geïdentificeerd die op spanning komen te staan in een gedigitaliseerde samenleving. Eén van de punten die werd genoemd is de verschuiving van regiepunt onder invloed van de platform- en netwerksamenleving. Het andere dat werd benoemd is de spanning die ontstaat op systemen die bestaan op grond van collectiviteit en solidariteit en die worden uitgedaagd door een steeds meer  geïndividualiseerde samenleving. Stof tot nadenken om fundamentele vragen van een mogelijk toekomstscenario te voorzien. Als gemeentelijke organisaties hebben we zowel een mind shift als shape shift aan te gaan om democratische waarden in de gedigitaliseerde samenleving als uitgangspunt te blijven organiseren.

Quotes van deelnemers:

“still confused but on a higher level”

“Den Haag mag in deze ontwikkeling  best meer regie nemen”

“inhoudelijk sterk, ging een wereld voor me open, moeten hierover kennis en ervaring blijven uitwisselen”

“we zijn vooral met de ‘binnenboel’ bezig; welke eisen stel je daaraan om de digitalisering bij te benen?”

“vraagt om vervolg”

“laten we dit hoog op de bestuurlijke agenda plaatsen en ermee aan de slag gaan als prioritaire opgave”


In 2019 gaat de VGS in samenwerking met VNGrealisatie meer inspiratiebijeenkomsten en intensievere onwikkeltrajecten (mogelijk tweedaagse) organiseren. Specifieke behoeften of suggesties? Gastgemeente zijn? Laat het ons weten door te mailen naar ingrid@gemeentesecretaris.nl.