Digitale VGS uurtjes

Iedereen kent inmiddels de vertrouwde ‘lunchuurtjes’ die in coronatijd zijn ontstaan. Omdat we merkten dat er in het post-coronatijdperk behoefte is aan een iets andere systematiek en dynamiek hebben we de uurtjes omgedoopt in ‘digitale VGS uurtjes’. Het doel van deze uurtjes is om met collega’s van gedachten te wisselen, te discussiëren en ervaringen te delen over actuele thema’s die gemeentesecretarissen bezighouden. De digitale VGS uurtjes vinden plaats tijdens de lunch, aan het einde van de dag of aan het begin van de avond.

In de nieuwe systematiek plannen we de digitale uurtjes vooruit, maar bepalen we de inhoud kort van tevoren, zodat ze altijd actueel zijn. Daarnaast plannen we een aantal digitale uurtjes met vraagstukken die op de (middel)lange termijn spelen. Wil je een onderwerp graag terugzien in één van deze uurtjes, laat het ons dan gerust weten via vgs@gemeentesecretaris.nl.