topcongres omgevingswet mrt 2020

Drie redenen om het Topcongres Omgevingswet op 6 maart niet te missen…

Drie redenen om het Topcongres Omgevingswet op 6 maart niet te missen…

  1. Laat je inspireren over managementvraagstukken die te maken hebben met de Omgevingswet en de relatie met andere maatschappelijke opgaven, zoals de Regionale Energie Strategie en jouw eigen rol hierbij.
  2. Kom informatie halen die je helpt bij het richten van uw organisatie op de implementatie van de Omgevingswet.
  3. Sparren, netwerken en kennisdelen met ruim 200 topambtenaren, waarvan vele gemeentesecretarissen, uit het land over concrete vraagstukken.

Van participatieaanpak tot dilemma’s bij veranderprocessen, van energietransitie tot de Omgevingswet als middel voor het versterken van lokale democratie. Er staat een divers programma voor je klaar op het Topcongres Omgevingswet. Met ook verschillende collega’s die vertellen over hun ervaringen bij de voorbereidingen binnen hun organisatie.

Zoals Peter Derk Wekx, gemeentesecretaris Alphen a/d Rijn, over hoe ambtelijk richting te geven aan een complexe verandering als de invoering van de Omgevingswet. Alphen aan den Rijn is een van de gemeenten die pilots heeft opgezet omtrent de Omgevingswet, onder meer de pilot Omgevingsvisie en het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Welke aanpak en leerpunten heeft Alphen aan den Rijn hierbij ervaren? Hoe kan de ambtelijke uitvoering omgaan met de politieke ambities en maken ze met elkaar de doelstellingen van de Omgevingswet waar? Hoe verhoudt het ‘loslaten’ -de geest van de wet- zich tot sturing geven?

Cees Vermeer, gemeentesecretaris van Breda, zoomt aan de hand van het BMC-rapport Leren decentraliseren (2018) in op de lessen voor de ambtelijke top die we voor de Omgevingswet kunnen trekken uit de decentralisaties in het sociaal domein. Vermeer werkte zelf mee aan dit onderzoek en leidt ons door de discussie.

Gemeentesecretaris Zaanstad, Cis Apeldoorn vertelt over de actieve interbestuurlijke samenwerking in de regio Zaanstreek-Waterland. Samen met o.a. de GGD, Omgevingsdienst, provincie en waterschap, geven ze de samenwerking in de keten vorm. Ook heeft de gemeente Zaanstad ambities: een samenwerkingsovereenkomst met bestuurlijk draagvlak en intensivering van de samenwerking met buurgemeenten.

Leren van praktijkervaringen kan in de sessie ‘Leren door te doen’. Alexander van Mazijk, gemeentesecretaris Leidschendam-Voorburg vertelt hoe zij zich al vanaf 2016 aan het voorbereiden zijn op de Omgevingswet door het stroomlijnen van interne werkprocessen en die met ketenpartners, het doen van praktijkproeven, het maken van toepasbare regels en digitaal aansluiten, het initiatievenproces in het Integraal Ruimtelijk Proces Leefomgeving, het maken van een omgevingsvisie en omgevingsplan en bijbehorend participatietraject.

Het Topcongres Omgevingswet geeft de ambtelijke top inzicht in wat er bijvoorbeeld moet gebeuren om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet, hoe de Omgevingswet gebruikt kan worden bij het realiseren van maatschappelijke opgaven en kan helpen om de verhouding tussen overheid en burger te verbeteren. We bieden concrete handvatten, dagen je uit, delen de worsteling en inspireren elkaar. Bekijk het volledige programma op www.topcongresomgevingswet.nl en schrijf in!