Eigen applicatie niet meer nodig

Gemeenten kiezen voor de Basisregistratie Kadaster (BRK)

Wetswijziging
De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) geeft inwoners inzicht over welke beperkingen de overheid mogelijk heeft gesteld aan wat er met een huis of een stuk grond gedaan mag worden en daarmee de (mogelijke) waarde daarvan. ​

Op dit moment registreren alle gemeenten afzonderlijk de beperkingen op hun gebouwen in losse applicaties, andere overheden gebruiken de Basisregistratie van het Kadaster. 

Per 1 januari 2020 wijzigt deze wet. Doel van deze wijziging is beter inzicht voor gebruikers (inwoners, maar ook bv. notarissen en makelaars) in álle beperkingen die zijn opgelegd op een gebouw, perceel of ander object. 

Minder kosten
Door als gemeenten collectief op te trekken komt per 1-1-2021 álle informatie over beperkingen die overheden op hebben gelegd, op één plek beschikbaar: in de Basisregistratie Kadaster. 

De potentiële besparing voor gemeenten is 1 miljoen euro per jaar door het wegvallen van licentiekosten van de huidige applicaties. Bij de ontwikkeling van deze applicatie bij het Kadaster zijn 17 gemeenten en de Taskforce Samen Organiseren nauw betrokken geweest. 

Kijk hoe ver uw gemeente is
Om de voortgang van het overzetten van de gemeentelijke gegevens naar de Basisregistratie Kadaster (BRK) inzichtelijk te maken, is er ook een voortgangsmonitor beschikbaar. Gemeenten zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor de overgang. Wilt u weten hoe ver uw gemeente is met het overzetten naar de BRK? Bekijk dan de pagina Voortgangsmonitor LV Wkpb.

Meer informatie
Meer informatie over de vernieuwing van de Wkpb is te vinden op de website van het Kadaster.