Geslaagde bijeenkomst Samen Organiseren / Common Ground

Op vrijdag 15 november jl. vond er in het Algemeen bestuur een open VGS-bijeenkomst over Samen Organiseren/ Common Ground plaats. VGS-collega Arne van Hout (gs Nijmegen) en voorzitter van de Taskforce Samen Organiseren vertelde over de ambitie van GGU en Samen Organiseren. Samen Organiseren is het gedachtegoed en het programma waarmee vorm wordt gegeven aan GGU. De ontwikkeling is twee jaar geleden ingezet en heeft inmiddels serieuze vorm en inhoud gekregen. Tijdens de aankomende ledenvergadering van de VNG op 29 november 2019 wordt het jaarplan GGU vastgesteld.

Onder de ruim 25 aanwezigen werd met interesse geluisterd naar de ambities en inzet rondom gezamenlijke uitvoering voor en door gemeenten. Ook werd er een update gegeven over de actualiteit, en het werken aan gezamenlijke standaarden. Gezamenlijk werd geconstateerd dat de gemeentesecretarissen van grote betekenis zijn in deze transformatie opgave. In de rol van secretaris ben je bij uitstek in staat om te verbinden en activeren in het (spannings)veld tussen de bestaande organisatie en bestuurlijke ambities, en daarmee is de secretaris vlaggendrager van de samenwerking in het collectief. Ook werd geconstateerd dat deze ontwikkeling inmiddels niet meer “niet gezien” kan worden en dat het van iedereen aandacht vraagt.


Common Ground

Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van gezamenlijke uitvoering, en daarmee één van de top-prioriteiten, is het realiseren van een "common ground". Een nieuwe, moderne ICT infrastructuur, die volgens een gelijkluidende set aan principes werkt voor gemeenten. Geen 'woud aan applicaties meer', maar een transparante, betrouwbare en veilige manier om gegevens uit te wisselen tussen gemeenten. Hierin als collectief van gemeenten optrekken richting leveranciers is een belangrijke ambitie. Dit levert naast een toekomstbestendige informatievoorziening ook een aanzienlijke efficiencyslag qua tijd en geld op voor de gemeentelijke organisaties. De VNG organiseert in 2020 een aantal masterclasses Common Ground specifiek voor gemeentesecretarissen. Locatie en datum worden op basis van aanmeldingen vastgelegd. Meer informatie vind je hier.