barrier 4967989 640 v2

Gevolgen avondklok voor gemeenten

Het kabinet voert vanaf zaterdag 23 januari een avondklok in. Iedereen blijft tussen 21.00 uur en 4.30 uur thuis. De avondklok geldt tot woensdag 10 februari 2021 4.30 uur. Voor cruciale beroepsgroepen, waaronder burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiemedewerkers en bepaalde facilitaire medewerkers (zoals schoonmakers, beveiligers, ICT'ers, ondersteuners bij vergaderingen) geldt een uitzondering. Als je een cruciaal beroep hebt mag je je tijdens de avondklok verplaatsen, mits je een door je werkgever ondertekende Werkgeversverklaring én een Eigen verklaring avondklok kunt laten zien. Meer informatie over de avondklok vind je op de site van Rijksoverheid.

Wie verstrekt of ondertekent de verklaring?

  1. Als facilitair medewerker kun je voor de werkgeversverklaring terecht bij je werkgever.
  2. Als griffiemedewerker kun je voor de werkgeversverklaring terecht bij de voorzitter van de werkgeverscommissie en/óf de burgemeester.
  3. Raadsleden en wethouders kunnen de werkgeversverklaring laten ondertekenen door de burgemeester.
  4. Politieke ambtsdragers of zelfstandigen, zij die geen werkgever hebben, kunnen de werkgeversverklaring zelf invullen.

Q&A's voor gemeenten
Zie hier de Q&A's over de avondklok voor gemeenten de VNG. 


De VNG heeft op 22 januari een ledenbrief opgesteld over de actuele ontwikkeling rondom Covid-19 waaronder ook de avondklok.