Grenzeloos samenwerken

Samenwerken is in alle gemeenten een thema, maar in grensgemeenten is dat een opgave in het kwadraat! Aan de Duitse grens, in Didam, deelden vorige week een groep secretarissen hun ervaring.

Belangrijke thema’s waren onder andere ‘hoe verhoud je je tot cultuur en structuur aan de andere kant van de grens, die niet op de Nederlandse lijkt?’, ‘hoe zorg je dat je ondernemers, inwoners én ambtenaren buiten de halve cirkel aan de eigen kant van de grens kijken?’ en ‘Hoe organiseren we binnen Nederland dat we grensgemeenten ondersteunen?’

België of Duitsland?

De ene grens is de andere niet, dat bleek al weer. Langs de Duitse grens is op veel plekken samenwerking georganiseerd, vaak regionaal. De persoonlijke contacten en de rol van leidende gemeenten zijn belangrijk. De taalbarrière wordt geslecht door medewerkers van over de grens aan te nemen en door colleges ook taalles te geven. De taal is naar Vlaanderen toe geen belemmering, als zijn sommige termen even wennen – de gemeentesecretaris is daar de Aldi, de algemeen directeur, en niet een discountsupermarkt. De arbeidscultuur is wel heel anders – waar de taal het probleem niet is, blijkt het juist wel moelijker om mensen die de meer hiërarchische Belgische cultuur gewend zijn in Nederland aan de slag te krijgen.

Praktische zaken

Bij een bijeenkomst over grenssamenwerking kon Baarle-Nassau natuurlijk niet ontbreken. Euroambtenaar Michel Antens en VNG-trainee Jeroen Bruijns namen ons mee in de praktische opgaven, van huisnummering en riolering tot gezamenlijke culturele voorzieningen. Baarle-Nassau (en Baarle-Hertog) zijn min of meer noodgedwongen koploper in het denken over uitwerking van samenwerking en juridische regeling van grensoverschrijdende samenwerking.

Groei of krimp?

Terneuzen is de grootste gemeente van Zeeland en is vanuit Nederlands perspectief een echte perifere krimpregio. Maar denk je de grens weg dan liggen ze in het hart van een groeiregio met Gent en Antwerpen. Het kanaal Gent-Terneuzen en de havensamenwerking zorgen voor groei en nieuwe kansen. Daarmee is er ook een goede grondslag voor samenwerking, maar steun voor dat perspectief is vanuit Den Haag én de provincie wel noodzakelijk. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken was programmamanager Willemieke Hornis aanwezig, waardoor we ook een goede discussie konden voeren over de inzet die vanuit het Rijk plaatsvindt om de grensoverschrijdende samenwerking te ondersteunen.

Meer weten?

De presentaties worden aan de deelnemers toegezonden en zijn op aanvraag beschikbaar. Meer informatie over het landelijke beleid kunt u vinden door op op deze link te klikken.