portret aangepast helen v2

Helen Schuurmans nieuw bureauhoofd VGS

De VGS is blij er in korte tijd in geslaagd te zijn een nieuw bureauhoofd te vinden in de persoon van Helen Schuurmans. Helen heeft de laatste jaren bij Unicef gewerkt en daarvoor werkte zij in diverse functies bij o.a. de VNG. Vanaf 1 oktober is Helen Schuurmans het nieuwe bureauhoofd van de VGS. Helen heeft veel zin in deze uitdaging:

Gemeenten hebben, als overheid het dichtst bij de burger, een belangrijke rol in het dagelijks leven van mensen. Zij maken - in dialoog met hun inwoners-  het verschil door hun mogelijkheid over schotten heen te kijken en samenwerking met andere overheden, bedrijven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen aan te gaan.Als politicoloog draag ik graag bij aan een sterk openbaar bestuur en voor mij begint dat bij een goed functionerend lokaal bestuur.”

Helen heeft in de afgelopen 7 jaar een sterke verbondenheid met het lokaal bestuur ontwikkeld. Zij werkt nu nog voor Unicef Nederland en werkte daarvoor in verschillende functies bij de VNG:

“Ik ben begonnen bij de directie Europa en VNG International. Juist als spil tussen al die verschillende overheidslagen werd het belang van de gemeente voor mij steeds meer evident.”

En nu lonkt voor Helen het lokaal bestuur weer. De VGS is volgens Helen de ideale plek om aan een sterk lokaal bestuur te werken:

“De gemeentesecretaris is de topambtenaar in de gemeente en heeft een cruciale, maar vaak onderbelichte rol. Zij/hij verbindt de politiek en het ambtenarenapparaat en begeeft zich zo vol in de wind. Ik ben er van overtuigd dat van elkaar leren belangrijk is om stappen te kunnen maken op uitdagende thema’s. Tegelijkertijd moeten we samenwerken om de positie van de gemeentesecretaris goed op de kaart zetten om in diverse gremia succesvol te kunnen opereren. Dat wil ik graag faciliteren. Een leuke bijkomstigheid voor mij is dat ik van al die verschillende gemeentesecretarissen, met al hun verschillende aanpakken en ideeën, veel ga leren!”