Herman Romeijn nieuwe voorzitter Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg

Herman Romeijn, gs Leiderdorp, is vanuit zijn hoedanigheid als portefeuillehouder OTO in de Veiligheidsregio Hollands Midden benoemd als nieuwe voorzitter van het Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg. Herman is daarmee direct de verbindende factor tussen LNB (waar Anky Griekspoor vz is- gs Kampen) en het LOCB. Hij ziet het als uitdaging voor de samenleving om in tijden van crisis weerbaar te reageren en als rol van de Bevolkingszorg om dit vorm te geven.

 Image not found