"Het is als een achtbaan waarmee je het donker inschiet"

aldus de nieuwe vz van de Taskforce Samen organiseren Arne van Hout over de omwenteling die staat te gebeuren op het gebied van de digitalisering binnen de organisaties. Hijzelf wist voor het voorzitterschap in grote lijnen wat er in de Taskforce gebeurde. Nu is hij aangehaakt maar zijn andere gemeenten dit ook? Arne geeft hierop zijn visie in het magazine I-bestuur van oktober 2019.