AO fonds Gemeenten VNG banner 600x400px 3

Hoe divers is het gemeentepersoneel zélf?

Gemeenten vinden diversiteit en inclusie een belangrijk thema. Vaak is er extern diversiteitsbeleid dat gericht is op de inwoners van de gemeente en de ondernemingen die in de gemeente gevestigd zijn. Vanuit verschillende rollen kunnen gemeenten inzetten op het vergroten van diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt: als werkgever, normsteller, toezichthouder of als bemiddelaar.

De eerste stap voor gemeenten om met arbeidsmarktdiscriminatie aan de slag te gaan, is door hand in eigen boezem te steken en als werkgever en opdrachtgever het eigen beleid en handelen onder de loep te nemen. Gemeenten hebben immers een voorbeeldfunctie en het is voor de dienstverlening van de gemeente essentieel dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de gemeente. Daarnaast is bewezen dat de productiviteit en het innovatievermogen toeneemt bij een divers personeelsbestand. Redenen genoeg dus om aan de slag te gaan met diversiteit en inclusie binnen de eigen organisatie.

Een veel gehoord struikelblok bij het opstellen van beleid is dat er wel goede bedoelingen zijn, maar dat de praktische vertaling ervan lastig te operationaliseren is. Het Charter Diversiteit biedt hiervoor een handvat, maar daarnaast zijn er natuurlijk ook allerlei andere handvatten, voorbeelden, tools en tips om hiermee aan de slag te gaan.

Daarnaast vindt 31 mei 2021 de eerste bijeenkomst plaats van een reeks van vijf webinars over diversiteit en inclusie. Deze webinars zijn bedoeld voor gemeentelijke bestuurders, leidinggevenden, organisatieadviseurs en P&O/HRM-adviseurs. In de webinars vind je informatie en inspiratie én krijg je praktische handvatten om aan de slag te gaan met diversiteit en inclusie binnen jouw organisatie. Aanmelden voor de webinars of meer informatie kun je vinden via deze link.