Voorbereidingen omgevingswet gaan voort

De komst van de omgevingswet leidt tot allerlei aanpassingen in bestaande wetgeving. Collega Cis Apeldoorn houdt dat in de VNG commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit goed voor ons in de gaten. Op dit moment ligt in de Eerste Kamer de Aanvullingswet grondeigendom voor, waarmee zaken de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Onteigeningswet en de Wet inrichting landelijk gebied op de schop gaan.

De wet maakt bijvoorbeeld kavelruil ook mogelijk in het stedelijk gebied. Daarnaast bevat het wetsvoorstel een verdere aanpassing in de Omgevingswet waardoor het kostenverhaal ook toepasbaar is bij organische gebiedsontwikkeling. Een afzwakking van het voorkeursrecht is, onder andere door lobby van de VNG, voorkomen.

Meer weten? Klik hier.