In gesprek met VWS over wetsaanpassing Jeugdzorg

Door Berend van der Ploeg

Oud-collega Harro Leegstra, nu directeur Jeugd van VWS wilde (samen met een paar collega’s) met gemeentesecretarissen sparren over regionale samenwerking en toezicht. Karin Cornelissen hield een warm pleidooi voor een Deltacommissie van wijze mensen die regio’s kan helpen. Sander Duijmaer van Twist vroeg de vrijwillige regionale samenwerking niet te verstoren. Ik was benieuwd wat VWS nu precies wil oplossen door de NZA een rol toe te bedelen. Als je op jeugd een ordenende autoriteit nodig hebt, dan kunnen we dat als openbaar bestuur (rijk en gemeenten) toch best zelf?
Het was een nuttig gesprek. VWS ziet op termijn een herordening in de hoog gespecialiseerde jeugdzorg op zich afkomen. En zoekt hierover terecht het gesprek met gemeenten: hoe gaan we dat samen doen? Mooi van VWS dat ze ons, als secretarissen, hiervoor opzoeken