Input belangrijk voor verenigingsvisie VNG!

De VNG wil volgend voorjaar een verenigingsvisie voor de komende vier jaar vaststellen. De visie wordt opgesteld met input van collegeleden, raadsleden, griffiers en gemeentesecretarissen.

Van november tot en met februari worden er in alle provincies bijeenkomsten georganiseerd. Je bent van harte uitgenodigd om de bijeenkomst in jouw provincie bij te wonen. Meer informatie en data van de bijeenkomsten vind je op https://meerjarenvisie.vng.nl/. Vanuit gemeenten kan daar input geleverd worden. Vanuit de VGS vragen we vooral ook aandacht voor organisatorische- en dienstverleningsvraagstukken die op gemeenten afkomen. Die staan in de politieke prioritering niet altijd bovenaan, maar wij vinden die inzet, bijvoorbeeld via Samen Organiseren, wel van groot belang. Laat daarom jouw stem en die van je gemeente horen!