Interessante inzichten uit Austin USA

In maart nam Sander van Waveren van het VGS-bureau deel aan het SXSW-congres in Austin: een mega-congres met tienduizenden deelnemers en sessies op onderwerpen van automatisering tot marketing en van cultuur tot openbaar bestuur. Dat leverde hem interessante dwarsverbanden en inzichten op. In de komende 4 weken doet hij via Platform O verslag. Lees hier het eerste artikel.