studiegroep

Nederland heeft één overheid nodig!

De VGS is gevraagd om te reageren op het discussierapport 'Nederland heeft één overheid nodig' van de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële verhoudingen. Daarin worden onder andere ideeën gepresenteerd voor de toekomstige verhouding tussen gemeenten en Rijk. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over meer balans tussen Rijk en andere overheden en het anders omgaan met regionale organisatie én regionale verschillen. 

Zelf reageren kan via het discussieplatform 'Overheid van Nu', maar wij zoeken ook secretarissen die de komende weken met ons willen meeschrijven aan een VGS-reactie! 

Stuur dan even een mailtje naar vgs@gemeentesecretaris.nl!