VGS zoekt Dagelijks Bestuurslid / Penningmeester

Vanwege het vertrek van één van onze bestuursleden, zijn wij per 1 oktober 2022 op zoek naar versterking van ons dagelijks bestuur! De VGS werkt aan ondersteuning van gemeentesecretarissen en de doorontwikkeling van het vak. Ben jij lid van de VGS en wil jij daar een bijdrage aan leveren? Dan nodigen we je graag uit om te reageren!

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit zeven personen die elk een eigen portefeuille beheren. Het bestuur wordt ondersteund door het VGS-bureau (ca. 2,6 fte), dat gehuisvest is in Den Haag.

De verdeling van de portefeuilles wordt in onderling overleg afgestemd en hangt mede samen met de uitvoering van het voor VGS vastgestelde werkplan. Het komende jaar richten we ons, naast het bieden van opleidingen, op de thema’s kwaliteit van de lokale democratie, werken als 1 overheid, digitalisering en uitvoeringskracht.

Functie-inhoud
De vacature ontstaat door het vertrek van de huidige penningmeester. Onze voorkeur voor een opvolger is iemand die  affiniteit heeft met financiën. De financiële administratie van de vereniging is ondergebracht bij de gemeente Oude IJsselstreek. De voorbereiding van financiële stukken wordt door het bureau ondersteund. Gezien de bestaande taakverdeling zou het fijn zijn als de opvolger ook affiniteit met digitalisering heeft. Heeft deze portefeuille niet direct je voorkeur, maar wil je wel graag deel uitmaken van het team, dan kunnen we bezien of er onderling taken verschoven kunnen worden.

Profiel

  • je hebt de bereidheid om tijd beschikbaar te stellen voor de taken die voortvloeien uit de functie van bestuurslid en bent ook bereid andere taken op je te nemen (ca een halve tot hele dag per week)
  • je functioneert als teamlid in een bestuur, dat werkt in een dynamische omgeving, dus we zoeken iemand met een collegiale- en teammentaliteit
  • je hebt bij voorkeur affiniteit met financiën en digitalisering
  • als bestuurslid ben je zichtbaar als vertegenwoordiger van de vereniging, onderhoud je netwerken en weet je collega’s te enthousiasmeren en te verbinden aan de vereniging

Gezien de tijdbelasting adviseren we je jouw college van B&W om toestemming te vragen om te solliciteren naar de functie.

Procedure

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jeroen Heerkens, onze huidige penningmeester, j.heerkens@oostgelre.nl. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de VGS, Ingrid Vogel (ingrid@gemeentesecretaris.nl) of 06-42416030.

Je kunt tot uiterlijk 1 september 2022 reageren per mail, voorzien van c.v. en motivatie, naar ingrid@gemeentesecretaris.nl. Zo spoedig mogelijk na deze datum worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met een afvaardiging van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. De gesprekken vinden digitaal plaats op vrijdagmiddag 9 september.

Wij vragen je hier alvast rekening mee te houden.

De selectiecommissie zal de kandidaat voor benoeming voorgedragen aan het Algemeen Bestuur. Benoeming vindt plaats voor een periode van drie jaar en kan éénmaal verlengd worden.