Nieuwe, uitgebreide versie Brexit Impact Scan voor alle overheden gelanceerd

Op 11 maart 2019 is de nieuwe versie van de Brexit impact scan voor alle overheden gelanceerd door Europa decentraal. De inhoud van de scan is geactualiseerd, uitgebreid met nieuwe informatie en bevat nu veel meer specifieke informatie op het gebied van de interne bedrijfsvoering.

De impactscan helpt alle overheden om zich voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van de Brexit  - deal en no-deal – en biedt waar mogelijk handelingsperspectieven om adequaat om te gaan met eventuele negatieve gevolgen.

In de scan moet men een keuze maken voor het soort overheid waar men de scan voor wil invullen: gemeenten, provincies, rijksoverheidsorganisaties of  waterschappen. Het doorlopen van de scan levert advies op maat op over de mogelijke impact van de Brexit, welke stappen er genomen moeten worden voor de voorbereiding hierop en waar men verdere informatie kan vinden.

Er is nu voor alle doelgroepen meer specifieke informatie over de interne bedrijfsvoering beschikbaar in de nieuwe scan. Voor gemeenten zijn dat bijvoorbeeld thema’s zoals ICT & digitale diensten, aanbesteding en contracten. De Brexit kan daarnaast impact hebben op zaken als lopende en toekomstige contracten en de legalisatie van officiële documenten. Voor gemeenten geldt daarnaast dat er onder meer nieuwe informatie in de scan staat over rijbewijzen.

Overheden die de scan al hebben gedaan wordt aangeraden om de scan nogmaals te doen vanwege de geactualiseerde en nieuwe informatie.

De Brexit impact scan voor overheden is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door Europa decentraal gemaakt. Eind 2018 verscheen de eerste versie. De scan is te vinden via brexitimpactscan.europadecentraal.nl.

 Heb je vragen m.b.t. de Brexitscan stel deze dan via: https://europadecentraal.nl/brexit