Nieuws van Samen Organiseren

Binnen het programma Samen Organiseren werken gemeenten samen aan betere processen en digitale systemen. Hieronder een aantal highlights van de afgelopen weken.

Update proces standaardverklaring

Voor onderwerpen of processen die voor elke gemeente gelijk zijn, hebben gemeenten behoefte aan gezamenlijke standaarden. Oftewel: brede sets met afspraken. Maar voor welke initiatieven of vragen is standaardisatie gewenst? Er is een proces ingericht voor het selecteren, ontwikkelen en bepalen van de mate waarin het gebruik van deze afspraken aanbevolen dan wel verplicht is. Op dit moment wordt er een Argumentenkaart ontwikkeld, om het gesprek over het nut en de noodzaak van standaarden beter met elkaar te kunnen voeren. Gelijktijdig wordt er aan het vervolg gewerkt. Wat moet er gebeuren als de standaarden daadwerkelijk vastgesteld zijn? Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat standaarden daadwerkelijk gebruikt worden?

 I4sociaal

De informatievoorziening van gemeenten sluit vaak niet aan bij de praktische behoeften van inwoners. De gemeenten Groningen, Deventer, Enschede en Zwolle hebben de handen ineen geslagen en werken onder de noemer i4sociaal samen met leveranciers. I4sociaal is gericht op het digitaal beter vindbaar zijn en digitaal beter toegankelijk maken van hulp en sociale voorzieningen. Door middel van onderzoek is aangetoond welke zoektermen inwoners gebruiken als zij op zoek zijn naar voorzieningen in de gemeente. Deze bleken vaak niet aan te sluiten bij het informatie aanbod. Vanuit de behoeften van de rollen inwoner, professional en organisatie zijn strategische doelen geformuleerd. Hierna zijn ‘service blueprints’ ontworpen, die zijn gebaseerd op de ambitie van een gepersonaliseerde digitale omgeving.

Gemeentelijke voorwaarden Microsoft

Alle Nederlandse gemeenten kunnen vanaf 1 februari 2019 gebruikmaken van de gemeentelijke voorwaarden van Microsoft. Bij de gemeentelijke voorwaarden is er rekening gehouden met het feit dat gemeenten zelf de inrichting van hun werkplek bepalen. Ter ondersteuning zijn verschillende producten ontwikkeld, waaronder de volgende:

  1. Op gemeenten toegespitste documentatie die de gemeenten uitleg geeft over de impact van de AVG op de Microsoft-werkomgeving. Deze documentatie geeft uitleg over de complexe licentiestructuur en dient ertoe om het management van gemeenten een afgewogen keuze te laten maken over het gebruik van Microsoft-producten in relatie tot de werkplek.
  2. Aanpassing van de algemene juridische voorwaarden in relatie tot privacy en beveiliging.

Lees hier het uitgebreide bericht: https://vng.nl/persberichten/19-02-15/vng-en-microsoft-komen-gemeentelijke-voorwaarden-overeen