Nieuws van Samen Organiseren!

De taskforce Samen Organiseren werkt aan gezamenlijke uitvoering voor gemeenten. Na hun laatste vergadering hebben ze een aantal thema’s waaraan gewerkt wordt op een rij gezet. We hopen komende maanden vaker via deze nieuwsbrief actualiteiten met jullie te kunnen delen.

Tegelijkertijd is er ook behoefte om feedback of suggesties te krijgen. Deze week: het koppelen van systemen. Met quick wins tussen gemeenten en Rijk, de inrichting van een common ground om ontsluiting van data structureel te vereenvoudigen én gestandaardiseerde dossieropbouw voor gemeentebelastingen.

We maken het inwoners en ondernemers een stuk makkelijker als we mogelijkheden vinden om de krachten van overheden op ICT gebied te bundelen. Na 100 dagen gewerkt te hebben bij BZK en BADO ziet Maarten Schurink, oud-Taskforcelid, concrete kansen voor samenwerking tussen het Rijk en de gemeenten op kleine innovaties in het koppelen van systemen. Het voornemen van de Taskforce is om met de RVIG, Logius, VNG, Kadaster en grote gemeenten concrete ontwikkelingen (belastingen) en uitvoeringsactiviteiten gezamenlijk uit te denken.

Common Ground voorziet in één manier waarop gemeenten hun informatiehuishouden inrichten, met één set afspraken, één systeem om informatie te ontsluiten aan inwoners en ondernemers. CG is een belangrijke randvoorwaarde om de dienstverlening te verbeteren. Momenteel is CG nog in testfase, en wordt in een experimenteer-spoor gewerkt aan concrete toepassingen voor de Omgevingswet en innovatie.

We lopen als gemeenten tegen knelpunten aan in de informatievoorziening voor taxaties van gemeentebelastingen aan inwoners en in de data-uitwisseling in de keten.Dit werkt vertragend en kost onnodig tijd en geld, ook bij de rechtsgang. Modelmatig werken met interactieve processen met burgers is efficiënter, effectiever en heeft een potentiële impact op 4,2 miljoen Nederlanders. Door te werken met één standaard voor dossieropbouw gaat dan ook de rechtsgang efficiënter en sneller. Een enthousiaste voorhoede (40% van de gemeenten) wil hiermee starten in 2019.

Heb je vragen of wil je reageren? Dat kan via het VGS-bureau of kijk op de website van samen organiseren. Daar vind je onder andere de leden van de taskforce, waaronder 5 collega-gemeentesecretarissen.