Normering werkgebonden personenmobiliteit

In de afgelopen commissie EKEM is o.a. een regeling uit het Klimaatakkoord besproken die gaat over CO2-normering van werkgebonden personenmobiliteit (zakelijk verkeer, woon-werkverkeer). De regeling heeft als doel om de negatieve effecten voor het klimaat van zakelijk- en woon-werkverkeer (CO2-uitstoot) terug te dringen. Commissielid EKEM, Peter Derk Wexk (gs Alphen aan den Rhijn) geeft aan dat we als gemeentesecretarissen hier aandacht voor moeten hebben want de regeling is gericht op werkgevers met meer dan 100 medewerkers (ruim 8.000 organisaties). De regeling wordt per 2022 onderdeel van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) uit de Omgevingswet.

De regeling staat t/m 29 november open voor consultatie op. De VNG zal een gezamenlijke reactie opstellen naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zodra de reactie er is, zullen wij die delen.

Meer informatie zie hier.