Noteer 22 maart in je agenda voor het VGS-uurtje 'Deskundige overheid'

Over welke deskundigheden moeten overheden beschikken om de publieke taken en maatschappelijke opgaven goed op te pakken? En wat zijn daarbij de personele en institutionele voorwaarden en consequenties? Deze vragen, en nog veel meer andere vraagstukken, zullen tijdens het VGS-uurtje ‘Deskundige overheid’ worden behandeld. Er zijn namelijk steeds meer twijfels of de overheid in termen van kennis en kunde nog wel is opgewassen voor de taken waarvoor zij staat, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening, energietransitie en bestaanszekerheid. Steeds vaker laat de overheid hier steken vallen, en ziet zij zich gedwongen kennis extern in te kopen, met alle nadelen van dien. Daarom is de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is een adviesproject gestart onder de titel ‘deskundige overheid’.

Tijdens dit uurtje gaat het team van de WRR bestaande Godfried Engbersen, Paul 't Hart, Wil Tiemeijer en Meike Bokhorst graag met jou in gesprek over verschillende vraagstukken.

Mis het niet en meld je hier snel aan!