Onderzoek naar gezagsbronnen van de gemeentesecretaris

Stichting Beroepseer gaat onderzoek doen naar de gezagsbronnen van gemeentesecretarissen. De VGS heeft daar, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken, opdracht toe gegeven. Eerder onderzoek naar het gezag van wethouders en burgemeesters heeft interessante gespreksstof opgeleverd. Wij verwachten dat ook VGS-leden kunnen profiteren van de nieuwe perspectieven die zo’n onderzoek kan bieden. Over een paar weken zullen alle leden hiervoor een enquête in hun mailbox ontvangen, jullie medewerking wordt zeer op prijs gesteld!