Op zoek naar leden voor denktraject

Voor het denktraject Toekomst decentraal bestuur zijn we zoek naar drie tot vijf gemeentesecretarissen die mee willen denken over dit onderwerp. Dit vindt plaats op donderdag 15 februari 2024 14.00 tot 17.00 uur, samen met burgemeesters, wethouders en raadsleden. Het onderwerp is toekomstig vakmanschap van de ambtsdragers in het decentrale bestuur. Dit onderwerp staat centraal in het denktraject dat de o.a. verschillende beroeps- en belangenverenigingen en de Argumentenfabriek zijn gestart.

De initiatiefnemers willen bijdragen aan de kwaliteit en toekomstbestendigheid van het decentraal bestuur in Nederland. Dit willen we doen door expliciet te maken welke waarden van bestuurlijk en ambtelijk vakmanschap de komende tien jaar extra aandacht gaan vragen. Op basis van de uitkomst willen we concrete, inspirerende handelingsperspectieven voor ambtsdragers ontwikkelen om de komende vier jaar aan deze waarden te werken.

Het inzicht in deze waarden en handelingsperspectieven vormt ook waardevolle input voor lopende en nog te starten activiteiten van de initiatiefnemers gericht op onder andere vergroten van de aantrekkelijkheid van ambten en het verbeteren van vakmanschap, leiderschap, ambtelijk-bestuurlijke samenwerking en de bestuurscultuur in het decentraal bestuur. We maken graag gebruik van uw kennis en expertise bij het denken over dit interessante en belangrijke vraagstuk.

Doe je mee? 
De denksessie zal plaatsvinden fysiek, centraal in het land worden (wordt later bekend gemaakt) en wordt begeleid door Dries Bartelink, Swaan van Iterson en Suze van Scheers van De Argumentenfabriek. Je kan je aanmelden via VGS@gemeentesecretaris.nl