hofvijver den haag

Oproep aan formerende partijen: Investeer in de decentrale democratie

Acht beroepsverenigingen in het decentraal bestuur, waaronder de VGS, willen meer aandacht en ondersteuning van het rijk voor bestuurders en volksvertegenwoordigers bij decentrale overheden, zodat die hun taken beter kunnen uitvoeren. Ze stellen dat steeds minder mensen een politiek ambt willen vervullen en het werk inhoudelijk steeds complexer wordt. Ook is het werk steeds lastiger te combineren met een baan en privéleven.

Als we nu niet structureel investeren, boeten de decentrale democratieën aan kwaliteit en gezag in’, schrijven de verenigingen in een brief aan de Tweede Kamer en de formateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol.