Oproep deel vragenlijst CAO Gemeenten met de medewerkers!

De huidige Cao Gemeenten loopt af op 1 januari 2021. De onderhandelingen voor de nieuwe cao starten na 1 november 2020. Ter voorbereiding op de nieuwe cao willen de VNG en de vakbonden FNV, CNV en FDO-MHA de medewerkers betrekken bij het cao-proces door middel van een vragenlijst. Mooi is als we als gemeentesecretarissen de vragenlijst onder de aandacht van de medewerkers brengen! 

De werkgevers ontvangen in september de concept arbeidsvoorwaardennota met de voorstellen van de VNG