Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

Om gemeenten te helpen bij het opzetten en beheren van opvanglocaties heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een voorlopige Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) uitgebracht.

Deze handreiking biedt handvatten die gemeenten ondersteunen bij de organisatie en uitvoering van de GOO. Het beschrijft onderdelen en aspecten die voor iedere gemeente van toepassing zijn bij de organisatie, inrichting en inzet van de GOO. De handreiking is een levend document en wordt regelmatig aangepast en aangevuld.

Daarnaast tref je hier de presentatie die gedeeld is met de VNG Klankbordgroep Oekraïne.