Oud-bestuurslid Loes Bakker overleden

Ons bereikte het droevige bericht dat op 7 augustus 2023 na een zeer kort ziekbed Loes Bakker op 67-jarige leeftijd is overleden.

Loes was als gemeentesecretaris werkzaam in Oudewater, Soest en Gouda en daarna als secretaris van het samenwerkingsorgaan Holland-Rijnland. Voor de VGS heeft zij veel betekend in haar rol als voorzitter van de commissie Persoonlijke Ontwikkeling en van 2005 tot 2013 als lid van het Dagelijks Bestuur.

Wij herinneren Loes als een zeer betrokken en scherp bestuurslid en secretaris.

Wij wensen haar man Walther, familieleden en andere dierbaren veel sterkte met dit verlies.