samenwerken teamwork 4054375 1280 v3

Programma 'Werk in uitvoering'

Hoewel de kwaliteit van de Nederlandse overheidsdienstverlening goed is, komen burgers en bedrijven ook nog regelmatig in de knel. Bijvoorbeeld omdat de dienstverlening alleen digitaal beschikbaar is. Of als wetten of regels onnodig ingewikkeld zijn. Daarom ontwikkelen de Rijksoverheid, uitvoeringsinstanties, gemeenten en provincies een aanpak om de dienstverlening van de overheid te verbeteren. Deze aanpak ontwikkelen zij in het programma ‘Werk aan Uitvoering’. 

Aanmelden Nieuwsbrief
Doel van de nieuwsbrief is om betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte te houden van de voortgang van het programma en om verhalen en informatie te delen over dienstverlening en uitvoering in brede zin. Degenen die interesse hebben om de nieuwsbrief te ontvangen kunnen zich aanmelden bij het programma. Stuur hiervoor een mail naar: sdbruin@minszw.nl.

Zie ook de (publieke) site over het programma: www.dienstverleningopdeagenda.nl.  

Achtergrond programma

28 juni 2019 stelde de Ministerraad de taakopdracht ‘Werk aan Uitvoering’ vast. Deze opdracht kreeg een vertaling in twee onderzoeken: een analyse van de problemen in de uitvoering (februari 2020) en een schets van zes handelingsperspectieven om de uitvoering te verbeteren (juli 2020). Het programma Werk aan Uitvoering vloeit hier rechtstreeks uit voort.

 Meer informatie is te lezen via de site van de Rijksoverheid.