Promotiedagen Burgerzaken 2024

Promotiedagen Burgerzaken

In 2022 is de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) begonnen met het organiseren van Promotiedagen Burgerzaken. Vanaf 2022 t/m 2024 zijn er acht Promotiedagen Burgerzaken georganiseerd waarbij ruim 800 deelnemers aanwezig waren die niet bij gemeenten werkzaam waren.

Het idee van de promotiedagen is ontstaan door het tekort aan medewerkers binnen Burgerzaken. Het doel van deze dagen is om mensen die nog niet werkzaam zijn binnen gemeenten enthousiast te maken voor dit mooie vak. De deelnemers kunnen op deze dagen deelnemen aan speeddates (sollicitatiegesprekken). Komen ze door deze speeddates heen, dan krijgen deze deelnemers twee basisopleidingen: Identiteit en identiteitsdocumenten (B1a) en Startersmodule Burgerzaken (B0) gratis aangeboden om hen een vliegende start te geven.

Inmiddels hebben 165 deelnemers de opleidingen behaald en zijn er nog 116 deelnemers bezig met de opleidingen. Zodra ze een certificaat hebben behaald komen zij in een register terecht. Dit register is door te raadplegen.

Breng je collega’s op de hoogte.

Het blijkt dat de deelnemers die in het register staan zelf ook gemeenten benaderen. Deze mensen krijgen geregeld te horen dat de medewerker die ze aan de telefoon krijgen, vaak medewerkers van het KCC of de afdeling HRM, niet op de hoogte is van dit project. Deze mensen worden dan niet verder geholpen en dat is zonde! De afdelingen Burgerzaken zijn geadviseerd om dit binnen hun eigen gemeente kenbaar te maken zodat kandidaten naar de juiste persoon doorverbonden kunnen worden. Het is dus aangeraden om deze mensen door te verwijzen naar de afdeling Burgerzaken.

Dit project heeft de afgelopen twee jaar al meerdere afdelingen Burgerzaken kunnen helpen aan nieuwe collega’s.